in de kring

ochtendkring
leerkring
klasraad

vrije tekst

creëren
schrijven

eigen plan

eigen onderzoek
eigen creaties

klastaken

werkplan

verwerking leerstof
planmatig werk

wereldoriëntatie

onderzoek
projecten

muzische vorming

samenwerking met professionelen
ateliers