ouderkring

ondersteuning schoolwerking

tuinkring

groene speelplaats

fruitouders

woensdag fruit snijden

schoolraad

mee beleid maken

kRingquiz

quizavond 

in de klas 

voorlezen, uitstap begeleiden, ... 

parking kRing

verkeersveiligheid

kriebelteam

controle haar leerlingen

kRingband

samen muziek maken

feestkRing

schoolfeesten

mamakRing

interculturele samenkomst