Voor- en naschoolse opvang


Sinds januari 2023 werkt de kRing samen met Helan voor de voor- en naschoolse opvang. Voorschoolse en korte naschoolse opvang wordt georganiseerd door Binnenschoolse opvang BizzieBende. Er wordt vooropvang georganiseerd op school vanaf 07.30u tot 08u30. Vanaf 08u30 nemen de leraars dit toezicht over. Er is naschoolse opvang op school tot 17.30u. Kinderen die na 17u30 opvang nodig hebben, kunnen terecht op de andere locatie van Helan (BlijeBende). Op woensdag is er ook opvang op school tot 14u00. Als je kindje op school is ingeschreven en gebruik wenst te maken van de opvang, dien je op voorhand ingeschreven te zijn bij BizzieBende.

Sinds 1 september 2023 bedraagt het tarief 1,28 euro per begonnen halfuur. Dit zal maandelijks gefactureerd worden. Er wordt een fiscaal attest voorzien door Helan voor elk kind tot 14 jaar. Deze worden jaarlijks aan de ouders bezorgd rond de periode eind april.

Alle verdere info vind je via: helan.be