Freinetvisie

schoolprojecten

        participatie

getuigenissen

Freinetschool De kRing heet u welkom!

Kinderen hebben van nature een drang om te leren. Zij zijn nieuwsgierig en leergierig, op voorwaarde dat er vertrokken wordt vanuit hun eigen belevingswereld en ervaringen. En dat gebeurt door zinvol werk dat leidt naar onderzoek en projectwerk. Dit leren op een niet opgelegde, natuurlijke wijze verloopt nog beter door interactief samen te werken. Dat noemen wij coöperatief werken. Kennisoverdracht is immers geen monoloog. Daarenboven stimuleren wij de kinderen om een actieve en zelfsturende leerhouding aan te nemen. Ze krijgen inspraak in hun eigen leertraject. Kinderen krijgen de ruimte om zich creatief en muzisch te leren uitdrukken in een warme, familiale en open schoolomgeving. Dit alles maakt dat zij leren als iets aangenaam en nuttig ervaren. Ze ontwikkelen zich zelfstandig tot initiatief nemende jonge tieners. Spelenderwijs en samen met andere kinderen en volwassenen vergaren zij kennis en vaardigheden.
Het team van Freinetschool De kRing verliest daarbij de onderwijseindtermen niet uit het oog. Onze aanpak werkt. Schoolverlaters van Freinetschool De kRing doen het in het secundair onderwijs bijzonder goed.

Een school is geen eiland

Een school maakt deel uit van de nabije omgeving en bij uitbreiding van de wereld. Dit betekent dat we onze leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden willen meegeven, maar ook inzichten in mens, natuur en samenleving. Leren buiten de schoolmuren hoort daar zeker bij. Anderzijds betekent dit ook dat wij als school rekening moeten houden met de eisen die de samenleving aan haar onderwijs stelt. Ons leerkrachtenteam zorgt ervoor dat onze leerlingen op het einde van de rit alles hebben geleerd wat in officiële leerplannen en eindtermen, van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, is vastgelegd. Met resultaat!